Apie

VšĮ „Paveldo projektai“ veiklos tikslas – Lietuvos kultūros paveldo informacinė sklaida visuomenėje, siekiant prisidėti prie pilietiškumo ugdymo. Taip sieksime supažindinti su Lietuvos praeitimi ir užsieniečius, tokiu būdų siekdami prisidėti prie Lietuvos įvaizdžio formavimo užsienyje ir turizmo skatinimo.

Savo šalies istorijos ir jos paveldo išmanymas ir pasididžiavimas skatina piliečius likti, gyventi ir dirbti Tėvynėje. Pažintis su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldu ir kultūros artefaktais padeda geriau suprasti šios daugiatautės valstybės istoriją ir adekvačiai vertinti jos praeitį.

Žinoti savo ir kaimynų istoriją turi ne tik profesionalūs istorikai, bet ir sveikos visuomenės pilietis. Tai padeda suprasti dabarties politinę bei kultūrinę erdvę. Šiame kelyje dažnam kliūtis yra sausa, ribotai prieinama ar jaunai kartai nepatraukliom formom pateikiama istorinė medžiaga. Paversti kultūros paveldą įdomiu kiekvienam yra malonus iššūkis mūsų įstaigai.

Mes – paveldo komunikacijos specialistai, Lietuvos politinės ir kultūrinės istorijos faktus pateikiame visuomenei jai suprantama kalba ir priemonėmis, taip siekdami ugdyti dabartinės visuomenės ir ateinančių kartų politinę bei kultūrinę savimonę.